O Johance

Johanka Kubaňová je psycholožka a komunitní porodní asistentka působící ve středních Čechách a v Praze.
Jako komunitní porodní asistentka pracuje od roku 2014, předtím 10 let působila jako dula.

Této registrované porodní asistentce stát znemožňuje asistovat u fyziologických porodů. Krajský úřad nejprve svévolně a bez zákonné opory omezil v registraci její kompetence tak, že nemohla vést fyziologický porod.
Teď jí navíc úřad Středočeského kraje uložil pokutu v likvidační výši 120 tisíc korun za poskytování zdravotní péče během porodů doma. Johanka podala odvolání k Ministerstvu zdravotnictví.

Johanka bojuje za možnost poskytovat ženám a dětem bezpečnou péči, která je běžná v západní Evropě
a kterou doporučuje i Světová zdravotnická organizace (WHO).

Kdo je porodní asistentka?

Zajímavá fakta o porodech

140 milionů
porodů za rok na světě
114419 dětÍ
se v roce 2018 narodilo v ČR
3.3 kg
je váha průměrného novorozence v ČR
9 TROJČAT
se v roce 2018 narodilo v ČR

Novinky a odkazy

Dostupné podklady k případu

2015: Johance Kubaňové Krajský úřad Středočeského kraje dovolil pracovat soukromě jako registrovaná porodní asistentka, ovšem s výjimkou domácích porodů. Svévolně a bez zákonné opory tedy v registraci omezil její kompetence tak, aby nemohla …

Užitečné odkazy

Odkazy týkající se případu Johanky Kubaňové ● Webové stránky Johanky Kubaňové ● Dárcovská výzva: Podpořte odvolání porodní asistentky proti pokutě za domácí porody! ● Petice proti stíhání PA Johanky Kubaňové, za legalizaci přítomnosti …