Dostupné podklady k případu

2015: Johance Kubaňové Krajský úřad Středočeského kraje dovolil pracovat soukromě jako registrovaná porodní asistentka, ovšem s výjimkou domácích porodů. Svévolně a bez zákonné opory tedy v registraci omezil její kompetence tak, aby nemohla …